^^

Predpovedné mapy GFS - Informácie a vysvetlivky

Globálny predpovedný systém (GFS) je globálny numerický systém určený k predpovedi počasia. Zahŕňa globálny počítačový model a rôzne iné analýzy a je spravovaný americkým národným meteorologickým ústavom (NWS). Matematický model sa spúšťa štyrikrát za deň, a vytvára predpoved až na 16 dní dopredu, samozrejme so znižujúcim sa časovým intervalom a rozlíšením. Je všeobecne známe, že predpovede nad 7 dní sú len možnou vyhliadkou a nie sú veľmi presné. Väčšina organizácií len zriedka používa predpoveď na viac ako 10 dní (najmä preto, že neexistuje žiaden iný model s predpoveďou až na 16 dní, s ktorým by sa dali údaje porovnať).

Beh modelu GFS a aktualizácia máp

Ako bolo spomenuté, GFS sa spúšťa 4 krát za deň a to o: 00Z, 06Z, 12Z, 18Z, čo predstavuje 02,08,14,20 stredoeurópskeho letného času (LSEČ), alebo 01,07,13,19 stredoeurópskeho času (SEČ)

AMS EmsiWx Bytča spúšťa skripty na generovanie mapových výstupov vždy 5 hodín po každom behu modelu GFS, t.j. o: 01,07,13,19 LSEČ, alebo 00,06,12,18 SEČ. Prvé mapové sady sú dostupné na webovej stránke zhruba 15 minút po spustení skriptov a posledné sa zväčša aktualizujú do 120 minút od spustenia skriptovacieho programu.

Orografia modelu GFS s rozlíšením 0.5 stupňa

Ako sa orientovať v mape?


Mapové výstupy GFS, ktoré sú aktuálne generované stanicou AMS EmsiWx Bytča


Mapové výstupy na doméne EURÓPA

Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora + vietor vo výške 10 metrov

Zmena tlaku vzduchu za 3 hodiny a zmena teploty v 2 metroch za 24 hodín

Geopotenciálna výška hladiny 500hPa, Prízemné tlakové pole

Geopotenciálna výška hladiny 500hPa, Zmena geopotenciálu 500hPa za 12 hodína a zmena teploty 500hPa za 12 hodín

Teplota v hladine 850hPa (1500 m.n.m.)

Teplota vo výške 2 metre nad zemou

Advekcia tepla v hladine 850hPa (1500 m.n.m.)

Zrážky za posledné 3 hodiny

Zrážky za posledných 6 hodín

Zrážky za posledných 24 hodín

Vietor vo výške 10 metrov nad zemou

Vietor v hladine 850hPa (1500 m.n.m.)

Vietor v hladine 500hPa (5500 m.n.m.)

Vietor v hladine 250hPa (Jetsream)

Strih vetra (DLS) v hrubej vrstve 0-6km

Adriatic convective index a CAPE-SHEAR index

Storm relative helicity (SRH) 0-3km

Oblačnosť, zrážky za 3 hodiny, konvektívne zrážky

Výška izotermy 0°C

Hranica sneženia

Index sneženia (Snow Index) a miesta s predpokladanými zrážkami nad 0.2 mm

Predpokladané skupenstvo zrážok


Mapové výstupy na doméne SLOVENSKO/ČESKO

Teplota vo výške 2 metre nad zemou

Teplota a vlhkosť v hladine 850hPa (1500 m.n.m.)

Rozdiel prízemnej teploty a teploty v hladine Sigma 0.995, stredný vertikálny gradient 950-850hPa, rozdiel teploty a rosného bodu 2m

Zrážky za posledné 3 hodiny

Oblačnosť, zrážky za 3 hodiny, konvektívne zrážky

Index sneženia (Snow Index) a miesta s predpokladanými zrážkami nad 0.2 mm

Konvektívna mapa EmsiWx (!!! dostupná v letnom období !!!)

_________________________________________________________________________________________________


Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora + vietor vo výške 10 metrov

Mapa - Tlak
Tieňované: Atmosferický tlak redukovaný na hladinu mora v hPa
Čiary: Izobary krokované po 5 hPa
Vektory (šípky): Rýchlosť a smer vetra vo výške 10 m

Mapa znázorňuje rozloženie tlaku/tlakových útvarov. Žlto-oranžovo-červené tieňovanie znázorňuje oblasti s vyšším tlakom vzduchu ako je tzv. normál 1013 hPa. Modro-fialové tieňovanie znázorňuje oblasti s nižším tlakom ako je normál. Vo všeobecnosti platí, že tlakové výše prinášajú pekné, stabilné počasie, naopak tlakové níže prinášajú zhoršenie počasia, dážď a vietor.


_________________________________________________________________________________________________


Zmena tlaku vzduchu za 12 hodín a zmena teploty v 2 metroch za 24 hodín

Mapa - Zmena tlaku a teploty
Tieňované: Zmena atmosferického tlaku oproti predchádzajúcim 3 hodinám v hPa
Čiary: Izobary krokované po 2 hPa
Číselné hodnoty: Zmena teploty oproti predchádzajúcim 24 hodinám v °C

Mapa znázorňuje zmenu atmosferického tlaku v prízemnej vrstve oproti predchádzajúcim 3 hodinám. Žlto-oranžovo-červené tieňovanie znázorňuje vzostup tlaku v danej oblasti, naopak modro-fialové tieňovanie znázorňuje jeho pokles. Malé čierne číselné hodnoty udávajú zmenu teploty vo výške 2 metre nad zemou oproti predchádzajúcim 24 hodinám. Táto mapa veľmi dobre poslúži ako identifikátor frontálnych systémov. Príklad.: oblasť modro-fialová ohraničená bielou farbou a následne tieňovaná do žlto-oranžovo-červena, číselné hodnoty v modrej oblasti zvyčajne kladné, naopak čísla v žltej oblasti sú záporné. Tento príklad môže znázorňovať prechod studeného frontu, nakoľko pre prechodom frontu tlak klesá, po prechode stúpa a ochladzuje sa. Zároveň môže táto mapa poslúžiť ako identifikátor zmien tlaku, na ktoré sú zväčša citlivý meteosenzitívny ľudia.


_________________________________________________________________________________________________


Geopotenciálna výška hladiny 500hPa, Prízemné tlakové pole

Mapa - Geopotenciálna výška hladiny 500hPa, Prízemné tlakové pole
Tieňované: Geopotenciál (absolútna topografia) 500hPa v dam (dekametre)
Biele línie: Prízemné tlakové pole v hPa

Absolútna topografia (geopotenciál) predstavuje výšku izobarických plôch nad referenčnú úroveň (hladina mora). Na tejto mape je zobrazená výška izobarických plôch 500hPa v jednotkách dam (dekameter) - tieňované. Ak by sme si výšky izobarických plôch premietli v 3D zobrazení, dostali by sme niečo ako obraz plný "pohorí" a "údolí", pričom pohoria tvoria výšky nad cca. 570 dam a údolia výšky pod 570 dam. Platí, že v oblastiach s GP nad 570 dam sa udržuje pekné suché a málo veterné počasie pri anticyklonálnom režime, a naopak pod úroveň 570 dam sa stretneme so zrážkovým a veterným počasím v cyklonálnom prúdení. Taktiež možno povedať, že s rastom hodnoty GP rastie aj teplota v spodných vrstvách a naopak. Bielymi ohraničeniami je zobrazený prízemný tlak vzduchu prepočítaný na referenčnú hodnotu (hladinu mora).

:

_________________________________________________________________________________________________


Geopotenciálna výška hladiny 500hPa, Zmena geopotenciálu 500hPa za 12 hodína a zmena teploty 500hPa za 12 hodín

Mapa - Geopotenciálna výška hladiny 500hPa, Zmena geopotenciálu 500hPa za 12 hodína a zmena teploty 500hPa za 12 hodín
Tieňované: Zmena geopotenciálu (absolútnej topografie) 500hPa oproti predchádzajúcim 12 hodinám v dam (dekametre)
Čiary: Geopotenciálna výška 500 hPa v dam (dekametre)
Číselné hodnoty: Zmena teploty v hladine 500 hPa (cca.5500 m.n.m.) oproti predchádzajúcim 24 hodinám v °C

Absolútna topografia (geopotenciál) predstavuje výšku izobarických plôch nad referenčnú úroveň (hladina mora). Na tejto mape je zobrazená výška izobarických plôch 500hPa v jednotkách dam (dekameter) - čierne čiary. Ak by sme si výšky izobarických plôch premietli v 3D zobrazení, dostali by sme niečo ako obraz plný "pohorí" a "údolí", pričom pohoria tvoria výšky nad cca. 570 dam a údolia výšky pod 570 dam. Platí, že v oblastiach s GP nad 570 dam sa udržuje pekné suché a málo veterné počasie pri anticyklonálnom režime, a naopak pod úroveň 570 dam sa stretneme so zrážkovým a veterným počasím. Taktiež možno povedať, že s rastom hodnoty GP rastie aj teplota v spodných vrstvách a naopak. Na mape je tieňovaná zmena geopotenciálu hladiny 500hPa, čiže môžme predpokladať, že v žlto-oranžovo-čarvených oblastiach GP narástla oproti predchádzajúcim 12 hodinám a môže dochádzať k zlepšovaniu počasia, prípadne aj k oteplovaniu (teplé vzduchové hmoty). V modro-fialových oblastian dochádza k poklesu GP, čiže aj k zhoršeniu počasia, prípadne k poklesu teploty (studené vzduchové hmoty).

:

_________________________________________________________________________________________________


Teplota v hladine 850hPa (1500 m.n.m.)

Mapa - Teplota v hladine 850hPa
Tieňované: Teplota v hladine 850hPa, približne 1500 m.n.m. v °C
Číselné hodnoty: Teplota v hladine 850hPa, približne 1500 m.n.m. v °C

Na tejto mape je tieňovaná a zároveň aj číselne označená teplota v hladine 850hPa, čo je približne 1500 m.n.m. Pomocou tejto mapy si ľahko môžeme premietnuť rozloženie teplých a studených vzduchových hmôt a zároveň si predstaviť pozíciu frontálnych systémov. Teplota vo výške 1500 m.n.m. nám môže poslúžiť aj ako prediktor maximálne dennej teploty v 2 metroch.


_________________________________________________________________________________________________


Teplota vo výške 2 metre nad zemou

Mapa - Teplota vo výške 2m
Tieňované: Teplota vo výške 2 metre nad zemou v °C
Číselné hodnoty: Teplota vo výške 2 metre nad zemou v °C

Mapa zobrazuje v odtieňoch ako aj v číselných údajoch predpovedanú teplotu vzduchu vo výške 2 metre nad zemou, v °C.


_________________________________________________________________________________________________


Advekcia tepla v hladine 850hPa (1500 m.n.m.)

Mapa - Advekcia tepla v hladine 850hPa
Tieňované: Advekcia tepla v hladine 850hPa v °C
Vektory (šípky): Rýchlosť a smer vetra v hladine 850hPa

Mapa znázorňuje oblasti kde dochádza k prenosu (zmene) teploty vplyvom prúdenia vetra vo výške cca. 1500 m.n.m. (hladina 850hPa). Žlto-oranžovo-červené sú tieňované oblasti, kde dochádza k advekcii teplého vzduchu (oteplovaniu), naopak modro-fialové oblasti označujú miesta kde dochádza k advekcii studeného vzduchu (ochladzovaniu. Šípky znázorňujú smer a rýchlosť vetra v 850hPa.


_________________________________________________________________________________________________


Zrážky za posledné 3 hodiny

Mapa - Zrážky za posledné 3 hodiny
Tieňované: Zrážky za posledné 3 hodiny v mm
Červené ohraničenie: Konvektívne zrážky

Táto predpovedná mapa tieňovaním znázorňuje množstvo predpokladaných zrážok za posledné 3 hodiny v mm, čo predstavuje množstvo vody (litre) "vyliatej" na každý meter štvorcový zeme. Červeno ohraničené miesta znázorňujú oblasti s predpokladanými konvektívnymi zrážkami.


_________________________________________________________________________________________________


Zrážky za posledných 6 hodín

Mapa - Zrážky za posledné 3 hodiny
Tieňované: Zrážky za posledných 6 hodín v mm

Táto predpovedná mapa tieňovaním znázorňuje množstvo predpokladaných zrážok za posledných 6 hodín v mm, čo predstavuje množstvo vody (litre) "vyliatej" na každý meter štvorcový zeme.


_________________________________________________________________________________________________


Zrážky za posledných 24 hodín

Mapa - Zrážky za posledné 3 hodiny
Tieňované: Zrážky za posledných 24 hodín v mm

Táto predpovedná mapa tieňovaním znázorňuje množstvo predpokladaných zrážok za posledných 24 hodín v mm, čo predstavuje množstvo vody (litre) "vyliatej" na každý meter štvorcový zeme.


_________________________________________________________________________________________________


Vietor vo výške 10 metrov nad zemou

Mapa - Vietor vo výške 10 metrov nad zemou
Tieňované: Rýchlosť vetra vo výške 10 metrov nad zemou v m/s
Vektory (šípky): Smer vetra vo výške 10 metrov nad zemou

Mapa zobrazuje rýchlosť vetra vo výške 10 metrov nad zemou v m/s (tieňované) a vektormi (šípkami) jeho smer. Výška 10 metrov je meteorologickým štandardom pre meranie a určovanie rýchlosti vetra na zemi. Vzhľadom k nízkemu rozlíšeniu modelu GFS (45 km) je táto mapa len informatívna, najmä v hornatých oblastiach, ale aj napriek tomu podáva slušný obraz o aktuálnej situácií.


_________________________________________________________________________________________________


Vietor v hladine 850hPa (1500 m.n.m.)

Mapa - Vietor v hladine 850hPa (1500 m.n.m.)
Tieňované: Rýchlosť vetra v hladine 850hPa (1500 m.n.m.) v m/s
Čiary so šípkami: Smer vetra v hladine 850hPa

Mapa zobrazuje rýchlosť vetra v hladine 850hPa, približne 1500 m.n.m. (odtiene). Smer prúdenia vetra je znázornený spojitými líniami so šípkami (streamlines).

_________________________________________________________________________________________________


Vietor v hladine 500hPa (5500 m.n.m.)

Mapa - Vietor v hladine 500hPa (5500 m.n.m.)
Tieňované: Rýchlosť vetra v hladine 500hPa (5500 m.n.m.)
Čiary so šípkami: Smer vetra v hladine 500hPa

Mapa zobrazuje rýchlosť vetra v hladine 500hPa, približne 5500 m.n.m. (odtiene). Smer prúdenia vetra je znázornený spojitými líniami so šípkami (streamlines).

_________________________________________________________________________________________________


Vietor v hladine 250hPa (Jetstream)

Mapa - Vietor v hladine 250hPa (Jetstream)
Tieňované: Rýchlosť vetra v hladine 250hPa
Čiary so šípkami: Smer vetra v hladine 250hPa

Mapa zobrazuje rýchlosť vetra v hladine 250hPa (7-12 km.n.n), tzv. Jetstream (odtiene). Tryskové prúdenie (Jetstream) je vyvolávané rozdielnymi teplotami v rôznych zemepisných šírkach. Na mape je charakteristický pretiahnutym zúženým tvarom a rýchlosťami vetra cez 30 m/s. Tvar Jetsreamu je zväčša zvlnený, pričom vlny padajúce zo severu na juh prinášajú chladné počasie a naopak vlny smerujúce z juhu na sever znamenajú oteplenie. Platí, že teplý vzduch sa nachádza po pravej strane a studený zase po ľavej strane Jetstreamu. Môže poslúžiť aj na určenie umiestnenia frontálnych sytémov, nakoľko sa tieto nachádzajú priamo pod osou tryskového prúdenia. Smer prúdenia vetra je znázornený spojitými líniami so šípkami (streamlines).

_________________________________________________________________________________________________


Strih vetra (DLS) v hrubej vrstve 0-6km

Mapa - Strih vetra (DLS) v hrubej vrstve 0-6km
Tieňované: Strih vetra (DLS) 0-6km v m/s

Strih vetra môžeme definovať ako zmenu smeru a sily vetra s výškou. Tento parameter slúži najmä ako prediktor výrazných konvektívnych javov. Vďaka strihu vetra sa môže od seba oddeliť oblasť zrážok a oblasť vzostupných prúdov, čo zabezpečí, že vzostupné prúdy nie sú narušované a tak sa búrkové bunky môžu udržať dlhšie prípadne zosilnieť. Pri hodnotách strihu >10 m/s je podborovaný vývoj viac bunkových búrkových oblakov, a pri hodnotách >20-25 m/s je podporovaný vývoj supercelulárnych systémov (strih podporuje rotáciu).


_________________________________________________________________________________________________


Adriatic convective index a CAPE-SHEAR index

Mapa - Adriatic convective index a CAPE-SHEAR index
Tieňované: Adriatic convective index
Farebne ohraničené: CAPE-SHEAR index

Adriatic Convective Index (ACI) má za úlohu poslúžiť ako najlepší možný nástroj na predpovedanie pravdepodobnosti konvektívnych javov. Berie do úvahy dve z troch nevyhnutných prísadn v teórii častíc: vlhkosť a nestabilita. Vzhľadom k tomu, že ACI neberie do úvahy zdvih, nemožno ho použiť ako samostatný a univerzálny predpovedný nástroj, takisto ako žiaden z doteraz vyvinutých indexov nie je univrzálny pre predpovedanie búrok. Vlhkosť v spodnej vrstve je zastúpená dvomi rosnými bodmi, v hladine 850 hPa (väčšina indexov používa túto hladinu) a vo výške 2 metre nad zemou, nakoľko aj vlhkosť povrchu zohráva veľkú úlohu pri konvekcii. Napríklad vyššia vlhkosť pôdy, teplota vody atď. podporujú vyparovanie, čo má za následok zvlhčovanie spodnej vrstvy vzduchu. Na začiatok teda spočítame

Td2m + Td850

.

Teraz porovnáme tieto rosné body s teplotou v hladine 700 hPa. Teplota v tejto hladine je často dobrým znakom spomaľovania alebo úplného zablokovania konvekcie. Čím vyššia je teplota, tým vyššia je prekážka. Takisto je ale potrebné, aby bol vertikálny teplotný gradient čo najvyšší, aby bola dostatočná podpora vzostupných prúdov. Pre porovnanie teda môžeme odčítať teplotu v 700 hPa od rosných bodov. Vzhľadom k tomu, že sú použité dva rosné body, je nutné použiť dve teploty. Ďalšiu časť rovnice preto zapíšeme ako:

Td2m + Td850 - 2*T700

.

Teraz prejdeme k potenciálnej konvektívnej nestabilite. O nestabilite hvoríme ak suchá vrstva nadkrýva vlhkú vrstvu. Vlhkosť spodnej vrstvy sme už vyjadrili vyššie. Suchú vrstvu v spodnej časti troposféry môžeme vyjadriť ako rozdiel teploty a rosného bodu (DEW POINT DEPRESSION) v hladine 500 hPa. Nie je to zrovna najpresnejšie, nakoľko sa suchá vrstva môže nachádzať kdekoľvek medzi 800 a 400 hPa, ale vzhľadom na zjednodušenie výpočtu a zároveň získania uspokojivého výsledku použijeme túto reprezentatívnu hladinu. Naviac platí, že čím nižšie sú hodnoty Dd500 hPa (dew point depression), tým vačšia je pravdepodobnosť výskytu vysokej oblačnost (Ci,Cs, atď.) a dobre vieme, čo táto dokáže počas slnečných letných dní. Takže čím vyšší je Dd, tým suchšia ja daná vrstva a vväčšia potenciálna nestabilita. Ak by sme však teraz jednoducho pridali Dd500 k predchádzajúcej časti rovnice, dochádzalo by k značnému skresleniu (extra vysoké hodnoty) pri ultra nízkej vlhkosti (napr. 5%), čo predstavuje hodnoty Dd okolo 50°C. Ak by sme sa hodnotu Dd pokúsili znížiť napríklad vynásobením hodnotou 0,3 nemalo by to zase žiaden výrazný vplyv na výsledok rovnice v režimoch so skutočnou potenciálnou nestabilitou, a naopak by to kládlo vysoký dôraz na výsledok vo veľmi suchých vzduchových hmotách. Jediným vhodným riešením je použiť druhú odmocninu Dd500, nakoľko táto závislosť udržuje pomalý nárast v rovnováhe s rýchlym. Pre doladenie vynásobime ešte túto hodnotu číslom 2 a tak môžeme zapísať:

Td2m + Td850 - 2*T700 + 2*sqrt(Dd500)

.

Na záver, za účelom použiť niečo reálne z teórie častíc v rovnici pre výpočet ACI, použijeme hodnotu LI (Lifted Index) opäť pre vyladenie vynásobenú číslom 2. Je lepšie použiť tzv. best 4-layer LI ako lifted index na povrchu (surface LI). V rovnici chceme aby nižžie LI znamenalo vo výsledku vyššie ACI, takže pred poslednú časť dáme znamienko mínus a zapíšeme:

ACI = Td2m + Td850 - 2*T700 + 2*sqrt(Dd500) - 2*LI

.

Index ACI je stále v testovaní, a nemožno stanoviť konkrétny rozsah, ale počas testov boli zaznamenané hodnoty ACI -50 vo veľmi stabilných situáciach a aj okolo +50 vo veľmi nestabilných režimoch. Môžeme povedať, že hodnoty ACI nad +20 znamenajú dostatočné hodnoty prímesí ako vlkosť a nestabilita a tým aj možnosť tvorby konvekcie. Počas testov cez minulé leto, sa búrky pri hodnote ACI 35+ vyskytovali na cca.80%.


CAPE-SHEAR (CS) index je parameter určený k predikcii výrznosti/sily konvektívnych javov, nakoľko je tvorený parametrami ako CAPE a strih vetra (shear). V žiadnom prípade nepoukazuje na pravdepodobnosť výskytu konvektívnych udalostí. K výpočtu sú použité parametre MLCAPE najnižších 180 hPA a strih vetra (SHEAR) medzi hladinami 950 a 500 hPa. Pre výpočet teda platí CS = (CAPE + 40*DLS)/1000. Hodnoty menšie ako 1 predstavujú malé alebo žiadne riziko nebezpečných konvektívnych javov, hodnoty CS okolo 2-3 predstavujú mierne riziko nebezpečných búrok, hodnoty nad 4 sú už vysoké a preto naznačujú vysoké riziko nebezpečných konvektívnych prejavov. Na mape je CS index znázornený farebne ohraničenými oblasťami, pričom CS=1 je ohraničený bielou, CS=2 modrou, CS=3 fialovou a CS=4 čiernou farbou.


_________________________________________________________________________________________________


Storm relative helicity (SRH) 0-3km

Mapa - Storm relative helicity (SRH) 0-3km
Tieňované: Storm relative helicity (SRH) 0-3km v m2/s2

Mieru relatívneho prúdenia v nižších hladinách smerom do búrky, kombinujúcou sa s mierou vorticity, ktorá je dodávaná vo vektore rovnobežnom s relatívnym prúdením smerom do búrky vyjadruje tzv. Helicita voči pohybu búrky (po anglicky Storm-Relative Helicity). Je integrovanou mierou pozdĺžnej vorticity smerom do búrky. Hodnoty SRH0-3 km nad 150 m2/s2 reprezentujú zvýšenú pravdepodobnosť tvorby mezocyklón. Hodnoty nad 300 m2/s2 sú pritom považované za výrazné. Na druhú stranu, tento index je mimoriadne citlivý na zmeny vetra v nižších hladinách a preto môže byť časovo i priestorovo značne premenlivý. Túto variabilitu dokázali mnohé štúdie a naviac búrka si v konečom dôsledku sama o sebe modifikuje prúdenie okolo seba. Helicita je zvyčajne zvýraznená v okolí rozhraní ako sú „čiary konvergencie“, frontálne systémy a podobne. K tomuto indexu by sa malo preto pristupovať opatrne s tým, že kombinácia výrazného strihu vetra a helicity favorizuje vznik rotujúcich búrok. Strih vetra by však mal byť nadradeným parametrom helicite, keďže jednak je časovo a priestorovo menej premenlivý (a tak je ľahšie vyjadriť jeho skutočnú magnitúdu) a tiež v prípade výrazného strihu vetra a slabej/nulovej helicity stále pretrváva možnosť vzniku dobre organizovaných búrok, vrátane superciel. Pre predpoveď tornád sa tiež používa varianta SRH pre vrstvu 0-1 km.


_________________________________________________________________________________________________


Oblačnosť, zrážky za 3 hodiny, konvektívne zrážky

Mapa - Oblačnosť, zrážky za 3 hodiny, konvektívne zrážky
Odtiene bielej, sivej, tmavosivej: Vysoká, stredná a nízka oblačnosť
Farebne ohraničené: Zrážky za posledné 3h v mm
Žlté body: Konvekcia

Oblasti pokryté odtieňami bielej znázorňujú miesta s predpokladanou vysokou oblačnosťou, odtiene sivej predstavujú strednú oblačnosť, odtiene tmavo sivej predstavujú kompaktnú nízku oblačnosť. Zrážky za posledné 3 hodiny sú na mape vyznačené farebnými ohraničeniami podľa legendy a sú uvádzané v mm. Plochy so žltými bodmi znázorňujú miesta s predpokladaným výskytom konvektívnych zrážok, búrok.


_________________________________________________________________________________________________


Výška izotermy 0°C

Mapa - Výška izotermy 0°C
Tieňované: Výška izotermy 0°C nad modelovým povrchom v metroch

Na mape je farebnými odtieňami označená výška (v metroch nad zemou), v ktorej sa nachádza vrsta s teplotou 0°C (nulová izoterma). Výška nulovej izotermy sa často používa pri určovaní formy zrážok (dážď,sneh,mrznúci dážď,atď.). Všeobecne pri normálnych poveternostných podmienkach plati, že hranica sneženia sa nachádza približne 200-300m pod nulovou izotermou v prípade slabých zrážok, 400-500m v prípade miernych zrážok, a 600-700 v prípade silných/intenzívnych zrážok.


_________________________________________________________________________________________________


Hranica sneženia

Mapa - Hranica sneženia
Tieňované: Hranica sneženia v m.n.m.

Farebnými odtieňami je označená nadmorská výška, od ktorej by sa prípadné zrážky vyskytovali vo forme snehu. Táto hranica býva zvyčajnie nižšie položená ako výška izotermy 0°C. Mapa je len informatívna a nie je presná v prípade situácií ako sú napríklad teplotné inverzie.


_________________________________________________________________________________________________


Index sneženia (Snow Index) a miesta s predpokladanými zrážkami nad 0.2 mm

Mapa - Index sneženia (Snow Index) + miesta s predpokladanými zrážkami nad 0.2 mm
Tieňované: Index sneženia (Snow Index)
Šedé bodkovanie: Oblasti s predpokladanými zrážkami nad 0.2 mm

Farebnými odtieňami je vyznačený tzv. Index sneženia (Snow Index) upravený na nadmorskú výšku približne 100-200 metrov. Pri kladných hodnotách indexu sa očakávajú kvapalné zrážky, pri záporných hodnotách sa predpokladá sneženie. Pri hodnotách -2 až +2 sa môže jednať o zrážky zmiešané. Tieto intervaly platia pre oblasti s nadmorskou výškou 100-200 metrov. So stúpajúcou nadmorskou výškou sa zrážky vo forme snehu vyskytujú aj pri vyšších kladných hodnotách indexu, napr. v nadmorskej výške 1000 m sú možné snehové zrážky aj pri hodnote indexu okolo +5. Index je prvý krát testovaný počas zimy 2013/14, a preto je nutné odsledovať hodnoty indexu v rozdielnych nadmorských výškach, pri ktorých sa zrážky vyskytovali už vo forme snehu. Šedými bodkami sú vyznačené oblasti s predpokladaným úhrnom nad 0.2 mm.


_________________________________________________________________________________________________


Rozdiel prízemnej teploty a teploty v hladine Sigma 0.995, stredný vertikálny gradient 950-850hPa, rozdiel teploty a rosného bodu (DEW POINT DEPRESSION) 2m

Mapa - Rozdiel prízemnej teploty a teploty v hladine Sigma 0.995, stredný vertikálny gradient 950-850hPa, rozdiel teploty a rosného bodu (DEW POINT DEPRESSION) 2m
Tieňované: Rozdiel prízemnej teploty a teploty v hladine sigma 0.995 (Tsfc - T30m) v °C
Čierne číselné hodnoty: Stredný vertikálny gradient / rozdiel teplôt v hladine 950 a 850 hPA (500 a 1500 m.n.m.)
Čierno ohraničené: Rozdiel teploty a rosného bodu (DEW POINT DEPRESSION) 2m

Táto mapa je tvorená kombináciou troch parametrov charakterizujúcich najspodnejšiu vrstvu atmosféry, troposféru. Prvým parametrom zobrazeným tieňovane, je rozdiel prízemnej tepoty a teploty v hladine Sigma 0.995, čo je hladina vovýške asi 30 metrov nad zemským povrchom. Troposféra sa zohrieva od zemského povrchu, a tak počas dňa bude zemský povrch ohrievaný slnečnými lúčmi, a od neho sa bude zohrievať aj vzduch nad ním. Počas noci sa naopak zemský povrch vplyvom radiácie tepla ochladzuje a je chladnejší ako vzduch nad ním. Toto samozrejme platí na pevnine. Situácia na moriach je odlišná. Do červena tieňované miesta na mape označujú oblasti, kde sa vzduch nad zemou prudko zohrieva od povrchu, dôsledkom čoho môžu vznikať až superadiabatické gradienty so silným vertikálnym zmiešavaním vrstiev až niekoľko stoviek metrov vysokým. Dôsledkom toho sa pri dostatočnej vlhkosti tvoria oblaky, v prípade nestability aj mohutné kopovité oblaky Congestus a Cumulonimbus. Do modra tieňované miesta na mape, naopak znázorňujú oblasti kde je zemský povrch chladnejší (vplyvom radiácie/vyžarovania tepla) ako vzduch nad ním. Vzniká teplotná inverzia, ktorá zabraňuje vertikálnemu zmiešavaniu vrstiev, a účinne ich oddeľuje. Fyzikálne vlastnosti spodnej vrstvy sú tak odlišné od vlastností vrstvy nad ňou. Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu a vhodnom teréne tak dochádza k tvorbe hmly alebo nízkej oblačnosti, v priemyselných zónach sa hromadí smog.

Druhý parameter zobrazený na mape čiernymi číselnými hodnotami je podobný tomu prvému. Znázorňuje stredný vertikálny teplotný gradient medzi izobarickými vrstvami 950 a 850 hPa (500 a 1500 m.n.m.), ktoré charakterizujú hraničnú časť troposféry. Priemerne teplota vzduchu klesá o 0.65°C každých sto metrov výšky. Rozdiel teplôt týchto dvoch hladín je vlastne rozdielom teploty vrstvy 1000m hrubej, a tak môžeme hodnoty okolo 6 alebo 7 považovať za normálny stav. Hodnoty pod 6 naznačujú podpriemerný teplotný gradient, hodnoty menšie ako 0 definujú teplotnú inverziu, tzn. že teplota vo výške 1500 m je vyššia ako teplota pod ňou vo výške 500 m. Hodnoty 8,9,10 definujú zvýšený teplotný gradient, pričom hodnota 10+ sa môže vyskytnúť len v neobvyklých situáciach, nakoľko by bol teplotný gradient rovný alebo vyšší ako 1°C/100m, a dochádzalo by k nútenému vertikálnemu premiešavaniu. V praxi znamenajú hodnoty 8 a viac prudký pokles teploty s rastúcou výškou a tým aj vyššia pravdepodobnosť vertikálne vyvinutej oblačnosti. Na druhej strane hodnoty okolo 5 a menej definujú stabilnú vrstvu, pričom hodnoty 3 a menej sú charakteristické pre veľmi stabilnú vrstvu so slabým vertikálnym premiešavaním a tak pri priaznivej vlhkosti a členitosti terénu dochádza k tvorbe oparu, inverznej oblačnosti a hmiel.

Tretím parametrom vyznačeným na mape je rozdiel teploty a rosného bodu (DEW POINT DEPRESSION) vo výške 2 metrov nad zemou a je vyjadrená v °C. Ako vieme k tvorbe hmly a oblačnosti nestačí len samotný teplotný gradient, ale je potrebná aj vlhkosť.

_________________________________________________________________________________________________


Predpokladané skupenstvo zrážok

Mapa - Predpokladané skupenstvo zrážok
Modro tieňované: Dažďové zrážky
Zeleno tieňované: Snehové zrážky
Červeno tieňované: Mrznúce zrážky

Tento výstup znázorňuje predpokladané skupenstvo zrážok. Modro tieňované miesta znázorňujú lokality kde sa predpokladá výskyt zrážok v podobe dažďa. Zeleno tieňované miesta znázorňujú lokality kde sa predpokladá výskyt zrážok v podobe sneženia a červeno tieňované miesta znázorňujú lokality kde sa predpokladá výskyt mrznúcich zrážok. Odtiene sú použité len ako indikátor intenzity zrážok, a nemožno z nich určiť celkový predpokladaný úhrn.


_________________________________________________________________________________________________


Orografia modelu GFS s rozlíšením 0.5 stupňa

Mapa - Orografia modelu GFS s rozlíšením 0.5 stupňa
Tieňované: Nadmorská výška (m)

_________________________________________________________________________________________________


Základná orientácia v mapových výstupoch

Mapa - Základná orientácia v mapových výstupoch

1. Beh modelu : Čas a dátum spustenia modelu: 12Z -> čas Zulu,alebo UTC. Pripočítaním 2 hodín počas letného času, respektíve 1 hodiny počas zimného času učíme miestny čas spustenia (Slovensko). 05OCT2013 -> Dátum spustenia, 5.október 2013.

2. Platnosť : Čas a dátum pre ktorý je mapa platná: 12Z -> čas Zulu,alebo UTC. Pripočítaním 2 hodín počas letného času, respektíve 1 hodiny počas zimného času učíme miestny čas platnosti predpovede (Slovensko). 05OCT2013 -> Dátum platnosti predpovede, 5.október 2013.

3. Legenda: Jednotka parametra, ktorý je na mape zobrazený tieňovane.