Zemetrasenia s magnitúdou 4.0 alebo vyššou vzdialené do 1000 km neboli za uplynulých 7 dní hlásené.

Mapa a údaje sú vlastníctvom United States Geological Survey.